Tegelzetter Maastricht

WIKIPEDIA

Tegelzetter Maastricht

Een tegelzetter is een vakman die wandtegels zet en vloertegels legt. Dit kan worden gedaan door tegels in de mortel te drukken of te lijmen met speciale tegellijm. Het beroep tegelzetter is nauw verwant aan het vak van de metselaar en daar in feite ook uit voortgekomen.

Een tegelzetter plaatst tegels op een verticaal oppervlak als badkamermuur of keukenwand of op een horizontaal oppervlak als een vloer. Het vlak plaatsen van tegels wordt gedaan met een aantal gereedschappen, hulpmiddelen en systemen. Evenals timmerman en metselaar gebruikt de tegelzetter ook een schietlood, waterpas, draad en een winkelhaak. Het is belangrijk om te zorgen dat tegels op één niveau genivelleerd worden geplaatst. Hierbij zijn er twee systemen in gebruik.

Met het spiesysteem worden clips en spieën tussen de tegelranden geplaatst. De tegelzetter plaatst de tegels op het juiste niveau door deze aan te drukken. De clip wordt geplaatst en daarop de tegen. Hierna wordt een spie door de clip geplaatst en deze wordt aangedruk met een tang.

Met het draaisysteem wordt de clip geplaatst en na plaatsing van de tegel zelf wordt er een cap op de clip gezet. De cap wordt aangedraaid en na droogtijd wordt de cap verwijderd in de richting van de voeg.

Om te zorgen dat de afstand tussen de tegels gelijk is gebruikt een tegelzetter ook kleine houten of kunststof kruisjes die tijdelijk tussen de hoekpunten worden aangebracht.

tegelzetter Maastricht

Wat is een tegelzetter?

Een tegelzetter is een vakman die wandtegels zet en vloertegels legt. Dit kan worden gedaan door tegels in de mortel te drukken of te lijmen met speciale tegellijm.